Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: εργασιακό - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: εργασιακό - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Mega Channel

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στην ΕΡΤ

ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά, με έμφαση όχι μόνο στο θέμα των ομαδικών απολύσεων αλλά κυρίως στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την κήρυξη απεργιών, τη χρηματοδότηση των συνδικάτων και τον περιορισμό της προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης,  θα επέλθουν το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Είναι θέματα που αναμένεται ευλόγως να αποτελέσουν σοβαρά σημεία τριβής και να προκαλέσουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία.

Επιχειρώντας μια σύγκριση:

Α. Οι αλλαγές του εργατικού δικαίου στη Γαλλία:

Ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος ¨Ελ Κομρί¨ (Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας) επέφερε ριζικές αλλαγές στο σύνολο των διατάξεων του Γαλλικού Εργατικού Δικαίου. Βασικός στόχος του νόμου είναι η ελαστικοποίηση της εργασίας μέσα από την αύξηση του χρόνου εργασίας, τη διευκόλυνση των απολύσεων, τη μείωση των απολαβών των εργαζομένων, την απορρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία, αλλά και να προστατευθούν οι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι βασικές μεταρρυθμίσεις του γαλλικού εργατικού δικαίου είναι οι εξής:

Αμοιβή Υπερωρίας

Μειώνονται οι προσαυξήσεις για τις υπερωρίες από ποσοστό 25% και 50%, ανάλογα με τις ώρες εργασίας και τον κλάδο, σε ποσοστό μόλις 10%.

Ημερήσια Εργασία

Αυξάνεται το ανώτατο όριο ημερήσιας εργασίας σε 10 ώρες, μπορεί δε να φτάνει ακόμη και τις 12 ώρες, με απλή συμφωνία εντός της επιχείρησης, σε «περίοδο αυξημένης δραστηριότητας» ή «για λόγους που σχετίζονται με την οργάνωση της εταιρείας».

Εβδομαδιαία Εργασία

Η εβδομάδα των 35 εργάσιμων ωρών παραμένει ο γενικός κανόνας, αλλά μόνο ως μέσος όρος. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διαπραγματεύονται με τις τοπικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για αύξηση ή μείωση των ωρών, με ανώτατο όριο τις 46 ώρες.

Σημειωτέον ότι ο χρόνος μετάβασης στην εργασία δεν θα είναι πλέον χρόνος αποτελεσματικής εργασίας.

Απολύσεις

Προβλέπεται πλέον ρητώς από το νέο νόμο το δικαίωμα του εργοδότη να προβαίνει σε απολύσεις χωρίς πραγματικό και σοβαρό λόγο. Ο εργοδότης θα αρκεί να καταβάλλει στον απολυόμενο ένα ποσό πάγιο και προκαθορισμένο.

Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα διακόπτεται πλέον από τον εργοδότη σε περίπτωση «αναδιοργάνωσης της εταιρείας».

Επίσης, προβλέπεται ότι είναι έγκυρη η απόλυση με αιτία τη μείωση των πωλήσεων ή παραγγελιών «κατά περισσότερα συναπτά τρίμηνα», τη «ζημία λειτουργίας για περισσότερους μήνες ή μια σημαντική υποβάθμιση κεφαλαίου». Και όλα αυτά σε επίπεδο επιχείρησης και όχι ομίλου. Επιπλέον, προβλέπεται έγκυρη απόλυση σε περίπτωση «τεχνολογικής αλλαγής» ή απλής «εταιρικής αναδιοργάνωσης».

Κατάργηση της Αρχής της Εύνοιας

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι μια συμφωνία σε επίπεδο επιχείρησης θα υπερισχύει του νόμου, ακόμη και αν είναι δυσμενέστερη από τη θεσπισμένη νομοθεσία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία στις επιχειρήσεις για μείωση μισθών των εργαζομένων τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να διαπραγματεύονται τις ετήσιες άδειες διακοπών και τις ειδικές άδειες, όπως η άδεια μητρότητας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ρυθμίσεις θα γίνονται σε επίπεδο επιχείρησης, θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε ισορροπίες ισχύος μεταξύ εργοδότη  και εργαζομένων.

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Με τον νέο νόμο, οι αποφάσεις εντός της κάθε επιχείρησης θα μπορούν να επιβάλλονται με «δημοψήφισμα», ακόμα κι αν δεν συμφωνεί το 70% των εκπροσώπων των εργαζομένων. Μέχρι τώρα, ο νόμος προέβλεπε πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εντός της κάθε επιχείρησης μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του 50% των εκπροσώπων των εργαζομένων. Με τον νέο νόμο, όχι μόνο οι συμφωνίες θα μπορούν να επιτευχθούν με τη σύμφωνη γνώμη του 30% των εκπροσώπων, αλλά επίσης, σε περίπτωση διαφωνίας, η επιχείρηση θα μπορεί πλέον να επιτελεί συμφωνίες οργανώνοντας «δημοψηφίσματα» των εργαζομένων.

Β. Οι αλλαγές του εργατικού δικαίου που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο στην Ελλάδα:

Τις βέλτιστες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς πρακτικές στους θεσμούς της αγοράς εργασίας, όπως οι ομαδικές απολύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις και ο συνδικαλιστικός νόμος, αναζητούν τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά, που έχει συσταθεί βάσει των προβλέψεων του 3ου Μνημονίου.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσπίσει το νέο Εργασιακό, σύμφωνα με τις μνημονιακές προβλέψεις. Βάσει του 3ου μνημονίου (Ν. 4336/2015), η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει τις «βέλτιστες πρακτικές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους θεσμούς της αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές στα εργασιακά θα συμπεριλαμβάνουν τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ενώ οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Το σημαντικότερο ζήτημα που θα εξετάσει η Επιτροπή προς μεταρρύθμιση είναι ο θεσμός των ομαδικών απολύσεων και ειδικότερα η κατάργηση του ελέγχου της διοίκησης (υπουργικό βέτο) στις ομαδικές απολύσεις, που διατηρείται μόνο στην Ελλάδα και σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε.

Επίσης, θα υπάρξουν αλλαγές ως προς το χρόνο προειδοποίησης για την κήρυξη απεργιών και μεταξύ άλλων θα τεθούν και τα εξής:

- Αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση απεργιών.

- Αύξηση του χρόνου προειδοποίησης για απεργία στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

- Μείωση των ημερών συνδικαλιστικής άδειας, περιορισμός των αμειβόμενων αδειών στις απολύτως απαραίτητες, καθώς και περιορισμός των προσώπων που δικαιούνται άδειες.

- Δραστική μείωση των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας συνδικαλιστή και ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα για κάθε εργαζόμενο.

- Δυνατότητα απόλυσης συνδικαλιστών για σπουδαίο λόγο.
 

Ακόμη στην ατζέντα περιλαμβάνεται και ο κατώτατος μισθός, που αποτελούσε για δεκαετίες αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, ο οποίος μειώθηκε με το Ν. 4046/2012 κατά 22% έως 32%, από τα 751 ευρώ στα 586,08 για τους άνω των 25 ετών και στα 510,95 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών. Σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ο κατώτατος μισθός ορίζεται νομοθετικά, ενώ για την Ελλάδα έχει ψηφιστεί (Ν. 4172/2013) να ισχύσει κάτι αντίστοιχο κατόπιν διαβούλευσης από την 1/1/2017 (με βάση την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τα επίπεδα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης κ.ά.), χωρίς να είναι βέβαιες οι προσαυξήσεις για τις τριετίες (έχουν διατηρηθεί παγωμένες αλλά παραμένουν στο στόχαστρο) και το επίδομα γάμου.

 

Άρθρο του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο www.liberal.gr

 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΑΛΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γαλλικό μοντέλο απολύσεων φέρνουν στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση περαιτέρω ευελιξίας της αγοράς εργασίας, καθώς θα καταστούν απλούστερες και φθηνότερες 

Φόβος και τρόμος υφέρπει για την ανοιχτή ατζέντα των αλλαγών όσον αφορά στα εργασιακά, που θα τεθεί σε διαπραγμάτευση τον Οκτώβριο καθώς οι δανειστές αναμένεται να εμπλουτίσουν τις απαιτήσεις τους για περαιτέρω ευελιξία και μειώσεις αποδοχών βάσει του μοντέλου που προωθείται στη Γαλλία και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Μέτρα που απλουστεύουν τη διαδικασία των απολύσεων και μειώνουν το κόστος των υπερωριών, ελαφρύνοντας από τα βάρη τον εργοδότη, σχεδιάζεται να επεκταθούν σε όλη την Ε.Ε. στο όνομα της περαιτέρω ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της αντιμετώπισης της ανεργίας. Διατάξεις του περίφημου νόμου «Ελ Κομρί», όπως η επικράτηση των επιχειρησιακών συμβάσεων με χαμηλότερες αμοιβές εις βάρος των κλαδικών, εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα από το 2012, ενώ άλλες διατάξεις, όπως η περαιτέρω συρρίκνωση του κόστους των υπερωριών, αναμένεται να επιβληθούν και στη χώρα μας ως βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρωτοπόρα Γαλλία χάνει στην πράξη μετά από 16 χρόνια το εμβληματικό 35ωρο που κατακτήθηκε το 2000 και στην Ιταλία ο Ματέο Ρέντσι πέρασε το 2014, παρά τις αντιδράσεις, τον εργασιακό νόμο με την επωνυμία «Jobs Act» που διευκολύνει τις ομαδικές απολύσεις, γίνεται αντιληπτό ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα μπορέσει να αποκρούσει το τσουνάμι των αλλαγών.

Δεν προεξοφλούμε, βεβαίως, την έκταση των αντιδράσεων που μπορεί να προκληθούν και στη χώρα μας. Ωστόσο τα ελληνικά συνδικάτα δεν είναι πια τόσο δημοφιλή όσο το γαλλικό συνδικάτο τρένων CGT, ενώ οι δικοί μας εργατοπατέρες, εκτός από το δίκιο του εργάτη, θα πρέπει να αγωνιστούν και για τη διατήρηση των προνομίων τους (π.χ. συνδικαλιστικές άδειες) που κινδυνεύουν να καταργηθούν. Εκτός από τη γνωστή ατζέντα των δανειστών, παράγοντες της αγοράς πιστεύουν ότι υπάρχει και κρυφή που εμπεριέχει μέτρα για τη διευκόλυνση των απολύσεων, την κατάργηση των τριετιών και την αλλοίωση της μορφής του 13ου και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με απώτερο στόχο την κατάργησή τους.

Ομαδικές απολύσεις: Το ΔΝΤ αναμένεται να επαναφέρει την πάγια αξίωσή του για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων με νόμο, ενώ οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. θα ζητήσουν την ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες, ωστόσο, διευκολύνουν τις απολύσεις.
«Κάτω από τον γενικό όρο “ομαδικές απολύσεις”», σχολιάζει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, «γίνεται προσπάθεια να περάσουν διευκολύνσεις ως προς το κόστος των απολύσεων στο όνομα της αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Η πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης και ο νόμος που ισχύει στην Ιταλία διευκολύνουν τις ομαδικές απολύσεις, αρκεί να είναι αιτιολογημένες. Μάλιστα, και αυτό είναι πρωτοφανές, αν ο εργαζόμενος προσφύγει και δικαιωθεί στα δικαστήρια δεν υποχρεούται ο εργοδότης να τον επαναπροσλάβει. Υποχρεούται μόνο να του χορηγήσει αυξημένη αποζημίωση».

Ως αντιστάθμισμα, η γαλλική κυβέρνηση προσφέρει και μια μικρή ασπίδα προστασίας έναντι των απολύσεων. Δηλαδή αν η απόλυση δεν είναι αιτιολογημένη και αποκαλυφθεί ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται σε αναδιάρθρωση, αλλά είναι κερδοφόρα, επιβάλλεται πρόστιμο.


Σε ζώνη κινδύνου αναμένεται να μπουν τεχνηέντως ο 13ος και ο 14ος μισθός, η μόνη ανάσα εισοδήματος που έχει απομείνει στον ιδιωτικό τομέα 

Τι θα ζητήσουν οι δανειστέςΚόστος υπερωριών: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι δανειστές θα ζητήσουν περαιτέρω μείωση του κόστους των υπερωριών. Σήμερα στη χώρα μας ισχύει η προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 20% για την υπερεργασία και κατά 40% για την υπερωρία.

 Στη Γαλλία τα υπό προώθηση μέτρα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιβάλλουν εναλλακτικά ωράρια εργασίας, διαφορετικά από αυτά των συλλογικών συμβάσεων, με 48ωρη εβδομαδιαία εργασία και ημερήσιο ωράριο έως και 12 ώρες. Επιπλέον, θα είναι επιτρεπτό σε «εξαιρετικές περιστάσεις» το εβδομαδιαίο ωράριο να μπορεί να επεκτείνεται έως και τις 60 ώρες. Μάλιστα, αντί της υπερωριακής αμοιβής, η πρόταση προβλέπει περισσότερες ημέρες ρεπό.
Κατώτατος μισθός: Το υπουργείο Εργασίας έχει τονίσει ότι δεν θα δεχτεί περαιτέρω επιδείνωση του πλαισίου, ομαδικές απολύσεις και μείωση του κατώτατου μισθού. 

Ωστόσο, το μνημόνιο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 τίθεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα καθορίζεται πλέον από την κυβέρνηση βάσει των οικονομικών μεγεθών (ανεργία, ΑΕΠ) μετά από πρόταση των κοινωνικών εταίρων. Ο κατώτατος μισθός, όπως ορίζει το μνημόνιο, θα προσδιορίζεται από ένα ενιαίο ποσοστό («will be a single rate», επί λέξει). Αυτός και μόνο ο ορισμός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης στα επιδόματα προϋπηρεσίας του κατώτατου μισθού, τις λεγόμενες τριετίες, που είναι από τα ελάχιστα δικαιώματα που διασώθηκαν το 2012.

Σε προηγούμενη έκθεσή του το ΔΝΤ τονίζει μάλιστα ότι, αν αυτά τα επιδόματα ωρίμασης διατηρηθούν, το ισχύον σύστημα θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τους λιγότερο μορφωμένους και μακροχρόνια ανέργους με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Οπως αναφέρει, ένας υπάλληλος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και έχει τουλάχιστον 9 χρόνια εμπειρίας, βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο μισθολογικά σε σχέση με τους άλλους Ελληνες συναδέλφους του. Δηλαδή υποστηρίζει ότι οι τριετίες πρέπει να καταργηθούν γιατί εμποδίζουν την απορρόφηση της ανεργίας.

Η κατάργηση των τριετιών σημαίνει ότι ένας έγγαμος εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό και προϋπηρεσία 9 ετών, από 820 ευρώ που εισπράττει σήμερα θα πάρει 586+58,61 (επίδομα γάμου). Δηλαδή θα χάσει 175 ευρώ.

Σε ζώνη κινδύνου αναμένεται να μπουν τεχνηέντως ο 13ος και ο 14ος μισθός, η μόνη ανάσα εισοδήματος που έχει απομείνει στον ιδιωτικό τομέα. Το σχέδιο, που συμμερίζεται ανεπισήμως και ο ΣΕΒ, προβλέπει ενσωμάτωση των επιδομάτων στις βασικές μηνιαίες αποδοχές, ώστε το κόστος να επιμερίζεται ισομερώς. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς πιστεύουν ότι με αυτό το τέχνασμα θα είναι πιο εύκολο να χαθεί το επίδομα, στην περίπτωση που επιβληθεί μείωση των μηνιαίων αποδοχών, κάτι που συμβαίνει διαρκώς στις εταιρείες μέσω των ατομικών ή των επιχειρησιακών συμβάσεων. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη αποκάλυψη ότι ξενοδοχείο της Μακεδονίας υπέγραψε με τους εργαζομένους του σύμβαση που προβλέπει μεικτό μισθό 500 ευρώ, δηλαδή κάτω από τον κατώτατο των 586 ευρώ, χωρίς να το πάρει καν είδηση το υπουργείο Εργασίας, παρότι η σύμβαση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου. 

Είναι αντιληπτό ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα δώσει το ελεύθερο στους νομοταγείς εργοδότες να συρρικνώσουν το κόστος εργασίας, κάτι που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει παράνομα στη σκληρή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την αυθαιρεσία στα ωράρια. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να συναινέσουν στα φαινόμενα ζούγκλας που επικρατούν στην αγορά για να μη μείνουν άνεργοι. Υπογράφουν συμβάσεις «γαλέρας» και δέχονται να δουλεύουν 8 ώρες ή και παραπάνω, παρότι τυπικά αμείβονται και ασφαλίζονται ως μερικώς απασχολούμενοι.

Στην ατζέντα των εργασιακών (στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.) περιλαμβάνεται η αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων για την προκήρυξη απεργιών και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών αδειών μετά από διαβούλευση με τα συνδικάτα. Στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι οι δανειστές δεν θα επιμείνουν στην επιστροφή του lock out (ανταπεργία), παρότι έχουν σχολιάσει στο παρελθόν ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ε.Ε. στις οποίες απαγορεύεται η ανταπεργία.

Μαίρη Λαμπαδίτη

ΠΗΓΗ: www.protothema.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ. ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Star Channel

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Kontra Channel

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Kontra Channel

ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στο Kontra Channel

Σελίδα 6 από 8

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ