Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: καταγγελία - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ?

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ

Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τις εξής επιλογές :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας με δοκιμή είναι επιτρεπτή προκειμένου ο εργοδότης να διαπιστώσει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και μπορεί να έχει τις εξής μορφές :

Α) σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να ερευνηθεί αν ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Β) σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία ισχύει μέχρι να καταγγελθεί από τον εργοδότη λόγω ακαταλληλότητας του εργαζομένου.

Η δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια. Σύμφωνα με το νόμο, στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, η δοκιμαστική περίοδος είναι οι πρώτοι 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης «…μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία». Ήτοι, η σύμβαση εργασίας ορισμένου, κατ’ αρχήν, λήγει όποτε το προβλέπει. Εάν, όμως, συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει νωρίτερα. Παραδείγματος χάριν, αν ο εργαζόμενος εκτελεί πλημμελώς τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει πριν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος. Ωστόσο, αν δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος, η καταγγελία είναι άκυρη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο μισθούς υπερημερίας μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασής του.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

Κατηγορία: ΑΠΟΛΥΣΗ

Κατ’ αρχήν, η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ?

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ

Η καταγγελία από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική,

ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δικαίωμα του εργοδότη να προβαίνει μονομερώς και χωρίς αιτιολόγηση

Σελίδα 3 από 6

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ