Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: βλαπτική μεταβολή - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: βλαπτική μεταβολή - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ 4487/2017

Κατηγορία: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α' ) ο νόμος 4487/2017 

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 56 του νόμου προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 56 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 7 του νόμου 2112/1920.

Το άρθρο 7 του νόμου 2112/1920 "Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων" διαμορφώνεται ως εξής : 

"'Aρθρο 7. - Κείμενο νόμου

 Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία τούτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ώς μία τοιαύτη θεωρείται έν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου είς γραφείον λειτουργούν έν τη αλλοδαπή έφ' όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.
Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης"

---------

Υπενθυμίζεται ότι ο άρειος Πάγος με την απόφαση του (ΑΠ 677/2017) είχε κρίνει ότι  η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναλύει τα δικαιώματα των εργαζομένων

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβιβασμός στην εργασία είναι η ανάθεση κατώτερων καθηκόντων,

ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ;

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν με τη σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης δικαιούται

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργαζόμενος στη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του,

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ