09
Ιανουάριος
 

ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Συντάχτηκε από τον  στις 23:17

"Γκρίζες" ζώνες για την κήρυξη απεργιών και τα επιδόματα 

"Γκρίζες"  ζώνες στη διαδικασία κήρυξης απεργίας αλλά και για τη συνέχιση ή μη της καταβολής επιδομάτων βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  κατά προτεραιότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,  δημιουργεί το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το "κλείσιμο" της τρίτης αξιολόγησης που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Για την κήρυξη απεργίας  (άρθρο 211),  στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά αν το ειδικό (αυξημένο) ποσοστό απαρτίας (50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών)  θα ισχύει μόνο για τις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις (στην αιτιολογική Εκθεση μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε η εξαίρεση των πρωτοβάθμιων σωματείων πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας που υποσχέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας). 

Προστίθεται, γενικά, μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.»...

Αν η κυβέρνηση ήθελε να διατηρήσει τη διάταξη του άρθρου 20 για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας,  όφειλε στην ως άνω διατύπωση της διάταξης που φέρνει προς ψήφιση, να συμπεριλάβει τη φράση "με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 1264/82 που αφορά στην προκήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας". Και τούτο διότι είναι γνωστό ότι νεώτερη διάταξη νόμου καταργεί υφιστάμενη όταν ρυθμίζει το ίδιο θέμα. Συνεπώς , με τη νέα διάταξη, το δικαίωμα της απεργίας στη διαδικασία λήψης απόφασης επαναρυθμίζεται με την αυξημένη απαρτία του 50% των μελών μια συνδικαλιστικής οργάνωσης.

• Για τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 396) προβλέπεται επαναξιολόγηση με προοπτική την περικοπή. Συστήνεται Επιτροπή αξιολόγησης ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Οπως έγραψε ο dikigorosergatologos, στο πολυνομοσχέδιο εντάχθηκαν οι διατάξεις για: 

• Την κατά προτεραιότητα πληρωμή των αποζημιώσεων έως και 6 μηνών των εργαζομένων που είναι σε επιχειρήσεις υπό πτώχευση, έναντι των άλλων πιστωτών της επιχείρησης. Το άρθρο 177 προβλέπει αποζημίωση ενός εξαμήνου των απλήρωτων εργαζομένων με συντελεστή 2,75 επί του κατώτατου μισθού των 586,08 ευρώ, δηλαδή 1.611,72 ευρώ τον μήνα (9.670,32 ευρώ στο 6μηνο). 

 

• Την υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει την προβλεπόμενη δαπάνη σε περίπτωση αποζημίωσης για εργατικό ατύχημα, εφόσον με δικαστική απόφαση διαπιστώνεται ότι το ατύχημα οφείλεται σε δικό του δόλο  (άρθρο 212)

 

• Την υποχρέωση των ΚΤΕΛ και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου τις υπερωρίες προσωπικού και τον πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης (άρθρο 213)

 

Αντίθετα απαλείφθηκε διάταξη που επέβαλε την υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις ατομικές εργατικές διαφορές. 

 

 

 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ