15
Μάιος
 

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συντάχτηκε από τον  στις 03:00

Σε συνέχεια των δεσμεύσεων του 3ου Μνημονίου

(Ν. 4336/2015) αναφορικά με τις «βέλτιστες» ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στους θεσμούς της αγοράς εργασίας, το νέο Μνημόνιο, που θα υπογράψει η κυβέρνηση στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης, προβλέπει νέα μέτρα/ανατροπές στο εργασιακό θεσμικό πλαίσιο, σε μια πορεία σταθερής απορρύθμισής του.

Τα νέα μέτρα/ανατροπές, που περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου, με πρόσχημα την ¨ανάπτυξη¨ και την ¨ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας¨, που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η κυβέρνηση είναι τα εξής:

1) Συλλογικές Διαπραγματεύσεις - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Επέκταση των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων

Στο κείμενο του νέου μνημονίου προβλέπεται, ως προαπαιτούμενο, η άμεση νομοθέτηση με σκοπό την εξασφάλιση ότι όλες οι παλαιότερες μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα παραταθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής (ESM programme) (δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2018) με τη ρητή πρόβλεψη ότι εξακολουθεί να αναστέλλεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων (δηλαδή της ισχύος τους και στα μη μέλη των κλαδικών εργοδοτικών ενώσεων). Δηλαδή, δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να δεσμεύεται από το  υφιστάμενο  νομικό πλαίσιο (Ν.   4024/2011), που επίσης προβλέπει τα ανωτέρω. Αν αυτό δεν σημαίνει δυσπιστία των Μερών, τι άλλο σημαίνει;

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι στο μνημονιακό κείμενο δεν γίνεται άμεση αναφορά στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος (δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2018), παρά μόνο αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, με σκοπό τον έλεγχο της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, προβλέπεται ότι η Κυβέρνηση -σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς- θα θέσει σε λειτουργία, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, ένα ¨αξιόπιστο¨ διοικητικό σύστημα, που θα αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συμβάσεων.

2) Ομαδικές Απολύσεις: Άμεση Απελευθέρωση

Επίσης, ψηφίζονται άμεσα και οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται (ως προαπαιτούμενο) η τροποποίηση του Νόμου 1387/1983, προκειμένου να αντικατασταθεί το ισχύον πλαίσιο διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων με μια ¨διαδικασία κοινοποίησης¨, μέγιστης διάρκειας τριών μηνών. Η ¨διαδικασία κοινοποίησης¨ θα εφαρμόζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), η σύνθεση του οποίου θα εξασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση μεταξύ του κράτους, των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ωστόσο, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας θα ελέγχει μόνο την τήρηση από την επιχείρηση των νόμιμων διαδικασιών προκειμένου να προβεί σε ομαδικές απολύσεις [δηλαδή αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης μαζί τους, οι οποίες (διαβουλεύσεις) θα διαρκούν έως 30 ημέρες]. Κατόπιν, θα ενημερώνει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για την εκτίμησή του επί της νομιμότητας των διαδικασιών. Ακολούθως, η επιχείρηση θα ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για το ποιοι εργαζόμενοι απολύονται και επιπροσθέτως, προβλέπεται η δυνατότητα της επιχείρησης να υποβάλλει ένα «κοινωνικό σχέδιο» για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών από τις ομαδικές απολύσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί κοινά αποδεκτή απόφαση, εντός του διαστήματος της διαδικασίας κοινοποίησης (3 μήνες), τότε οι ομαδικές απολύσεις θα προχωρούν κανονικά. Δηλαδή, με τη νέα μνημονιακή δέσμευση, απελευθερώνονται πλήρως οι ομαδικές απολύσεις, καθώς καταργείται η έγκριση τους από το υπουργείο εργασίας (άρση του υπουργικού βέτο).

3) Συλλογικές δράσεις/κινητοποιήσεις εργαζομένων

Επιπλέον, άμεσα ψηφίζονται οι ακόλουθες αλλαγές/ανατροπές:

Α) Fast track διαδικασία εκδίκασης αντιπαραθέσεων εργοδοτών-εργαζομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ σε περιπτώσεις απεργιών: Υποκρύπτουσα επαναφορά ανταπεργίας.

Προβλέπεται, ως προαπαιτούμενο, η νομοθέτηση που θα ορίζει ότι η ταχεία δικαστική διαδικασία που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της νομιμότητας των απεργιών, θα χρησιμοποιείται, επίσης, για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ (υπερημερία του εργοδότη) σε περιπτώσεις απεργιών. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρ. 656 ΑΚ ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού στην περίπτωση που η μη αποδοχή της εργασίας οφείλεται σε λόγο που συνιστά ανώτερη βία. Στο σημείο αυτό αρκεί να αναφέρουμε  ότι, ενώ στη θεωρία η κρατούσα άποψη είναι ότι η απεργία δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανώτερη βία, η νομολογία φαίνεται να υιοθετεί την αντίθετη άποψη. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, δια του άρθρου 656 ΑΚ, ο εργοδότης επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την ανταπεργία ή λοκ – άουτ, δηλαδή τη μη απασχόληση και πληρωμή των μη απεργών. Επί της ουσίας, δηλαδή, πρόκειται για καταφυγή σε μια «άτυπη» ανταπεργία ή «κρυπτοανταπεργία». Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της ανταπεργίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ερμηνευτική ή νομοθετική αντιμετώπιση της «κρυπτοανταπεργίας». Κατ’ αυτόν τον τρόπο υφίσταται ο κίνδυνος, η νέα μνημονιακή δέσμευση ν’ ανοίξει το δρόμο για τον χαρακτηρισμό των απεργιών ως περίπτωση «ανώτερης βίας» παραπέμποντας στη ρύθμισή της μέσω της νομοθετικής οδού, και κατ’ επέκταση στην επαναφορά της ανταπεργίας.

Β) Συνδικαλιστικός Νόμος

Προβλέπεται, ο ¨εκσυγχρονισμός¨, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους,  του Ν. 1264/1982 και άλλων σχετικών νομοθεσιών, με:

i) Τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ii) Την αναθεώρηση του καταλόγου με τους δικαιολογημένους λόγους απόλυσης των συνδικαλιστών (ως προαπαιτούμενο).

iii) Τον εξορθολογισμό του συστήματος των αδειών των συνδικαλιστών (ως προαπαιτούμενο).

Γ) Κήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια Σωματεία: Αύξηση ορίου απαρτίας στο 50%

Προβλέπεται η νομοθέτηση που θα ορίζει την αύξηση του κατώτατου ορίου των εργαζομένων, σε επίπεδο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που θα πρέπει να συναινούν για την προκήρυξη απεργίας σε ποσοστό 50% των μελών τους.

4) Διαιτησία – Μεσολάβηση

Προβλέπεται ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση από ανεξάρτητους νομικούς εμπειρογνώμονες για το ρόλο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση, κατόπιν συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να επανεξετάσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της μεσολάβησης και διαιτησίας. Έπειτα, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξάρτητη νομική έκθεση, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2018, σε διαβούλευση με τους θεσμούς και σε συμφωνία με το Συμβούλιο της Επικρατείας.Σχετικά Άρθρα

 • ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
  Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ

  Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία θα παρέχεται

 • ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΜ;

  Καταρχήν, ο εργαζόμενος δικαιούται μισθό εφόσον παρέχει την εργασία του.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
  Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Υποχρεωτικά θα εφαρμόζονται οι κλαδικές συμβάσεις

 • ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
  Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Η επεκτασιμότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: «ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

  Ο νόμος για τις απεργίες «ενταφιάζει» το αριστερό προφίλ

  Η αλλαγή στην απεργία στοιχίζει πολιτικά πιο πολύ από τα σκληρότερα μνημονιακά μέτρα

  B840713C8838A1D679AB64941117F351
   
  Η κυβέρνηση με την ψήφιση της διάταξης που καθιστά δυσκολότερη τη λήψη της απόφασης για απεργία θα απολέσει και το τελευταίο «φύλλο συκής» της ήδη καταρρακωμένης αριστερής της συνείδησης.
   
  Υστερα από τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την «πρώτη φορά Αριστερά» είναι προφανές ότι σήμερα η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο και δείχνει να χάνει - ανεπιστρεπτί - ό,τι έχει απομείνει από το λεγόμενο αριστερό της παρελθόν και πλεονέκτημα. Παρότι έχουν προηγηθεί πολύ σκληρότερα μέτρα, όπως οι συνεχείς περικοπές συντάξεων, οι μειώσεις μισθών και η πλήρης επικράτηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
   
  Η αλλαγή στον τρόπο κήρυξης των απεργιών στοιχίζει πολιτικά περισσότερο στην κυβέρνηση ακόμα και από τα σκληρότερα μέτρα που πήρε στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου. Και αυτό γιατί «τραυματίζει την αριστερή της προέλευση».
   
  Ο αριστερός
   
  Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης από το ΚΚΕ, το οποίο θέλει να... τελειώνει πολιτικά - μια και καλή - με τη λεγόμενη «πρώτη φορά Αριστερά», καθιστώντας σαφές «ποιος είναι ο αριστερός» στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
   
  Ο νέος νόμος για τις απεργίες αναμένεται να στερήσει από την κυβέρνηση το κεντρικότερο και εμβληματικότερο στοιχείο του ιδεολογικού της χώρου. Την πρόσβασή της στους συνδικαλιστικούς και εργασιακούς χώρους. Κατ' ουσίαν η σημερινή κυβέρνηση θα καταγραφεί ως η πρώτη μετά το 1982 (όταν ψηφίστηκε ο νόμος 1264 του ΠαΣοΚ) που εφαρμόζει μέτρα περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας. Ταυτοχρόνως, η υπουργός κυρία Εφη Αχτσιόγλου θα είναι η πρώτη υπουργός αριστερής κυβέρνησης που θα περιορίζει συνδικαλιστικά δικαιώματα, κάτι που ξανασυναντούμε τη δεκαετία του '70, με τον νόμο 330 του αλήστου μνήμης υπουργού Εργασίας Κ. Λάσκαρη.
   
  Ανοιχτή σύγκρουση
   
  Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αλλαγές στον νόμο 1264/1982 για την κήρυξη των απεργιών, προκάλεσε την ανοιχτή σύγκρουση με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι εισέβαλαν στο υπουργείο Εργασίας, κατέλαβαν το γραφείο της υπουργού και διαπληκτίστηκαν μαζί της.  

  «Ουδεμία αλλαγή»

   Η κυβέρνηση διά του υπουργείου Εργασίας επιμένει ότι δεν περιορίζει ούτε καταργεί το δικαίωμα της απεργίας και σέβεται τους εργαζομένους και συνδικάτα. Αναφέρει ότι ουδεμία αλλαγή επέρχεται στα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις άλλωστε η απόφαση για απεργία λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο, όπου δεν έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω κανόνες απαρτίας. Κάτι που αμφισβητούν έγκριτοι εργατολόγοι.
  «Η μόνη αλλαγή» λέει η κυβέρνηση «αφορά τον κανόνα της απαρτίας στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων που δεν είναι ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, όταν συγκαλούνται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για απεργία. Τίποτα δεν αλλάζει στον τρόπο λήψης της απόφασης για απεργία, η οποία θα συνεχίσει να λαμβάνεται με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων».

  Η διάταξη

  Με τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου καθίσταται δυσκολότερη η κήρυξη της απεργίας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, καθώς απαιτείται παρουσία - απαρτία του 50% των οικονομικά ενεργών μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση η οποία θα λάβει την απόφαση για απεργία.
   
  Οι διατάξεις του νομοσχεδίου παραμένουν οι ίδιες με το κείμενο της τροπολογίας που αποσύρθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου σημειώνει ότι στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 1264/1982 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών».
   
  Τουλάχιστον το 50%
   
  Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο 1264/1982 (άρθρο 8), απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων µελών, ή ακόμη και του 1/5, υπό προϋποθέσεις (στην τρίτη προσπάθεια πραγματοποίησης της γενικής συνέλευσης).
   
  Τώρα - με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου - θα απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
   
  Δικηγόροι ειδικευμένοι στο Εργατικό Δίκαιο επισημαίνουν ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν διασφαλίζεται η εξαίρεση των πρωτοβαθμίων πανελλήνιας εμβέλειας, ενώ εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκφράζουν φόβους πως η αλλαγή θα φέρει τροποποιήσεις και στις υπόλοιπες οργανώσεις, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες, με αποτέλεσμα καταστεί δυσκολότερη - και σε αυτές - η κήρυξη απεργιών.
   
  Γιάννης Καρούζος: «Αυξημένη απαρτία και για τα πανελλήνιας εμβέλειας σωματεία»
   
  Βόμβα στα θεμέλια της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, ότι τα αυξημένα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη απόφασης για απεργία δεν ισχύουν για τα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικής εμβέλειας, θέτει ο γνωστός εργατολόγος δικηγόρος κ. Γιάννης Καρούζος.

  «Εάν τα συγκεκριμένα σωματεία εξαιρούνταν, θα έπρεπε να αναφέρονται ρητώς στη διάταξη του νομοσχεδίου» αναφέρει ο δικηγόρος και προσθέτει ότι «σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία με την αυξημένη απαρτία (50% + 1) ισχύει για όλους». Αναλυτικά η θέση του εργατολόγου για το θέμα αυτό έχει ως εξής:
  «Για την κήρυξη απεργίας (άρθρο 211) στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά αν το ειδικό (αυξημένο) ποσοστό απαρτίας (50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών) θα ισχύει μόνο για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις (στην αιτιολογική Εκθεση, μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε η εξαίρεση των πρωτοβάθμιων σωματείων πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας που υποσχέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας). 

  Προστίθεται, γενικά, μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1264/1982 (Α' 79) εδάφιο ως εξής: "Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών".

  Αν η κυβέρνηση ήθελε να διατηρήσει τη διάταξη του άρθρου 20 για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας, όφειλε στην ως άνω διατύπωση της διάταξης που φέρνει προς ψήφιση να συμπεριλάβει τη φράση "με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 1264/82, που αφορά την προκήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας". Και τούτο διότι είναι γνωστό ότι νεότερη διάταξη νόμου καταργεί υφιστάμενη όταν ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

  Συνεπώς, με τη νέα διάταξη, το δικαίωμα της απεργίας στη διαδικασία λήψης απόφασης επαναρυθμίζεται με την αυξημένη απαρτία του 50% των μελών μια συνδικαλιστικής οργάνωσης».

  Διαγκωνίζονται για το ποιος θα φέρει τη...χειρότερη ρύθμιση

  Κι όμως, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση (ΝΔ) «διαγκωνίζονται» για το ποιος θα φέρει τη…χειρότερη νομοθετική διάταξη για τον τρόπο κήρυξης της απεργίας.
   
  Ετσι, την ώρα που η κυβέρνηση έφερνε τη διάταξη με την οποία απαιτείται απαρτία 50%+1 στη γενική συνέλευση, ώστε στη συνέχεια με απλή πλειοψηφία να αποφασισθεί απεργιακή κινητοποίηση, η Νέα Δημοκρατία υπερθεμάτιζε προτείνοντας για την κήρυξη απεργίας - και όχι για την απαρτία όπως προβλέπει η διάταξη της κυβέρνησης - να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη από το 50%+1, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του πρωτοβάθμιου σωματείου.
  Οπως ήταν φυσικό η κυβέρνηση δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να περιορίσει το δικαίωμα της απεργίας και σε αντίθεση με την ίδια.
   
  «Οι μάσκες έπεσαν, η πρόταση της ΝΔ για αλλαγές στον τρόπο κήρυξης της απεργίας είναι αποκαλυπτική. Προτείνει η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να κηρύσσεται με απαραίτητη τη σύμφωνη γνώμη από το 50%+1, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τους, δηλαδή να μην ισχύει η σχετική πλειοψηφία», τονίζει το υπουργείο Εργασίας.
   
  Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόταση της ΝΔ οδηγεί σε ουσιώδη περιστολή του δικαιώματος της απεργίας και κατ’ ουσίαν υιοθετεί τις πιο ακραίες θέσεις του ΔΝΤ.
   
  Αντιθέτως η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι η πρόταση της κυβέρνησης «είναι κακότεχνη, αόριστη και αντιφατική». Και προσθέτει: «δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τη διάρθρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας. Μοιραία, λοιπόν, θα προκαλέσει νέα προβλήματα που θα οδηγήσουν σε νέες δικαστικές διενέξεις και καταστρατηγήσεις που τελικά θα υπονομεύσουν την απεργία».

  Τι ισχύει στην Ευρώπη

  Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσον της κλίμακας των ευρωπαϊκών κρατών ως προς το νομικό καθεστώς γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για την κήρυξη των απεργιακών κινητοποιήσεων.
   
  Κατά κανόνα απαιτείται να ληφθεί απόφαση από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων με μυστική ψηφοφορία των μελών της, ενώ αρκείται σε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης εάν πρόκειται για συνδικαλιστική οργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας.
   
  Το συμπέρασμα προέρχεται από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής κ. Κ. Παπαδημητρίου που ερεύνησε το ισχύον νομικό καθεστώς για τις απεργίες και τη συνδικαλιστική δράση στις χώρες της Ευρώπης.
   
  Στο ένα άκρο της κλίμακας βρίσκονται η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου η απεργία κηρύσσεται από άτυπες ομάδες εργαζομένων. Και στο άλλο άκρο η Βουλγαρία, στην οποία απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας (50%+1) του όλου αριθμού των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο απαιτείται δημοψήφισμα με τη συμμετοχή όλων των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
   
  «Προασπίστε τη δημοκρατία»

  Επείγον υπόμνημα προς τους βουλευτές απέστειλε η ΓΣΕΕ, ζητώντας να πράξουν το «καθήκον τους», προασπίζοντας το Σύνταγμα και τις δημοκρατικές ελευθερίες και καταψηφίζοντας το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αφορά τον τρόπο κήρυξης της απεργίας.
   
  Στο υπόμνημά της η ΓΣΕΕ τονίζει και αναλύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία, που υπονομεύεται με την υπό ψήφιση νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης. Σημειώνει ότι:
   
  l Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 23 παρ. 2 αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το δικαίωμα απεργίας. Ορίζει ότι: «η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων».
   
  l Η νομοθετική θέσπιση περιορισμών της απεργίας αλλά και όλη η μνημονιακή νομοθεσία των τελευταίων χρόνων, καταλυτική των εργασιακών δικαιωμάτων, προδιαγράφουν τα όρια της νόμιμης άσκησης του σχετικού απεργιακού δικαιώματος, στο οποίο ορθώνεται σειρά νομοθετικών απαγορεύσεων.
   
  Με τον τρόπο αυτόν αποδυναμώνεται το δικαίωμα και καθίσταται προβληματική για τους εργαζομένους η προσφυγή στην απεργία.

  Πηγή: www.tovima.gr
   
   

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ