ΑΠΟΛΥΣΗ

Από το νόμο απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ,
Έχει κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια ότι,
Καταρχάς, στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη που…
Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι, η απασχόληση…

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ