20
Αύγουστος
 

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ;

Συντάχτηκε από τον  στις 07:23

Η καταγγελία εργασιακής σύμβασης πρέπει να είναι ξεκάθαρη,

δηλαδή να περιέχει σαφή επιθυμία του καταγγέλλοντος να λύσει την σύμβαση. Με αυτό τον τρόπο δε δημιουργείται καμία αμφιβολία στον αντισυμβαλλόμενο ως προς την λύση της σύμβασης. Η καταγγελία, λοιπόν, δεν επιδέχεται αίρεση (δηλαδή κάποια προϋπόθεση από την οποία να εξαρτάται, όπως π.χ. την επέλευση κάποιου γεγονότος), καθώς η προσθήκη αυτής δημιουργεί αβεβαιότητα. Επιτρέπεται, βέβαια, αίρεση στη δεύτερη κατά σειρά καταγγελία που προβαίνει ο καταγγέλλων επικουρικά (η οποία και ισχύει μόνο εφόσον η πρώτη ακυρωθεί), στην περίπτωση που η προηγούμενη καταγγελία κριθεί από το δικαστήριο άκυρη.

Σχετικά Άρθρα

 • ΟΙ 6 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ
  Χωρίς μισθό για 2, 3 , 4 ή και περισσότερους μήνες ζουν πάνω από 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και  εξακολουθούν να απασχολούνται ως "εγκλωβισμένοι" μισθωτοί ελπίζοντας, κάποια στιγμή, είτε να ...πληρωθούν  είτε να...απολυθούν,  για να λάβουν αποζημίωση και επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Τα βήματα που μπορούν να κάνουν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ανάλογα με την περίπτωση, για να "βγουν" από το αδιέξοδο  καθώς, κατά κανόνα,  οι κακοπληρωτές εργοδότες παραμένουν κακοπληρωτές, είναι τα παρακάτω:  
   
  Βήμα πρώτο: Η υποβολή καταγγελίας στο ΣΕΠΕ. Η προσφυγή - καταγγελία μπορεί να γίνει άμεσα και δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος.  Η συνάντηση, παρουσία του επιθεωρητή εργασίας,  με εκπρόσωπο της επιχείρησης για την αναζήτηση " συμφιλιωτικής" λύσης,  γίνεται εντός μηνός και αναβολή μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά. 
   
  Βήμα δεύτερο: Η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για τη διεκδίκηση τμήματος των οφειλόμενων μισθών. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων εκτελείται αμέσως,  δεν μπορεί να προσβληθεί με έφεση και εξαναγκάζει τον εργοδότη, αν υπάρχει περιουσία, να καταβάλει ένα μέρος των δεδουλευμένων. 
   
  Βήμα τρίτο :  Η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στο ΣΕΠΕ, εφόσον δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση - συμμόρφωση του εργοδότη. Η μη καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει και αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του. 
   
  Βήμα τέταρτο: Η  επίσχεση  εργασίας, εφόσον  υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή τουλάχιστον 2 μηνών. Ο εργαζόμενος δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές. Η δήλωση για επίσχεση πρέπει να είναι σαφής και ατομική, καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο. Η άσκηση του δικαιώματος ελέγχεται, ωστόσο,  από τα δικαστήρια αν γίνεται καταχρηστικά ή όχι. 
   
  Βήμα πέμπτο : Η έκδοση διαταγής  πληρωμής για τους καθυστερούμενους μισθούς από περιουσιακά στοιχεία και "ό,τι υπάρχει"  στο...ταμείο.  Πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ο νέος νόμος 4488/17 προβλέπει την αποστολή εξωδίκου. Με τον τρόπο αυτό ο εργοδότης κερδίζει λίγο χρόνο (έως δεκαπέντε ημέρες)  για να καταβάλει  τα δεδουλευμένα χωρίς να χρειαστεί η έκδοση διαταγής πληρωμής.  Η συζήτηση στα δικαστήρια θα πρέπει να γίνεται όχι πέραν των 3 μηνών κι αν αυτή αναβληθεί, θα πρέπει να προσδιορίζεται  υποχρεωτικά μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Στην πράξη μένει να φανεί, βέβαια,  αν οι παραπάνω προθεσμίες θα τηρούνται από τα δικαστήρια τα οποία θα πρέπει να εκδίδουν τις αποφάσεις μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του τακτικού ένδικου μέσου.  Έχει παρατηρηθεί, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι συνήθως καθυστερούν να προσφύγουν με αποτέλεσμα είτε να μην βρίσκουν  χρήματα σε λογαριασμούς της επιχείρησης είτε αυτά να είναι ήδη δεσμευμένα από άλλους πιστωτές με αποτέλεσμα να μην είναι  δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. 
   
  Βήμα έκτο: Η αποχώρηση  και η διεκδίκηση αποζημίωσης από τον εργοδότη και επιδότησης από τον  ΟΑΕΔ. Τη νέα δυνατότητα δίνει ο πρόσφατος νόμος 4488/17 (άρθρο 51) που ισχύει  από τις 13/9/17 σε συνδυασμό με το νόμο 4487/17 ο οποίος στο άρθρο 56 προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Ο άνεργος ο οποίος έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αποζημίωση (άρθρο 7 του νόμου 2112/1920) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη,  θα επιδοτείται (προϋπόθεση η προσκόμιση στον ΟΑΕΔ της εξώδικης δήλωσης και αποδεικτικό κοινοποίησης στον εργοδότη) μέχρι την τελική εκδίκαση της αγωγής. 
   
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ Ή ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ?
  Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

  Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος στον αέρα του Παραπολιτικά 90,1

 • ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4488. ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 137 (13/9/17)    ο νέος νόμος  4488 με τις αλλαγές στη διαδικασία διεκδίκησης των δεδουλευμένων  αποδοχών καθώς και στην προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας (εξομοιώνονται με άνεργους του ΟΑΕΔ). Οι νέες  διατάξεις  (άρθρα 47,48, 49 και 51) ισχύουν από  την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ. Και , ως εκ τούτου, δίνεται η  δυνατότητα ακόμη και σε όσους / όσες βρίσκονται ήδη σε επίσχεση εργασίας,  να τις ...αξιοποιήσουν άμεσα.  

  Στις διατάξεις που τίθενται σε άμεση εφαρμογή (χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων) περιλαμβάνονται, ακόμη: 

  - Η υποχρεωτική  αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στην «ΕΡΓΑΝΗ» το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη (άρθρο 38) 
   
  - Η πρόβλεψη καταγραφής σε πρακτικό της ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων εργοδότη - εργαζομένων (άρθρο 42) 
   
  - Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας εργαζομένων γυναικών που υιοθετούν τέκνα ηλικίας έως 6 ετών και όσες εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (άρθρο 46)  
   
  Ολόκληρος ο νέος νόμος ΕΔΩ 
 • ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ?
  Κατηγορία: ΑΠΟΛΥΣΗ

  Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

 • ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
  Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  Εντός 4 εργάσιμων ημερών (αντί 8, σήμερα) θα πρέπει να δηλώνει ο εργοδότης στην "Εργάνη" την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού. Και μάλιστα, υποχρεωτικά με τη συνυπογραφή του τελευταίου για να μην θεωρηθεί ότι τον ...απέλυσε.
  Τη σύντμηση της προθεσμίας στις 4 εργάσιμες ημέρες (από τις 8) και την υποχρεωτική συνυπογραφή της σχετικής δήλωσης από των αποχωρούντα, προβλέπει η τελική διατύπωση της νέας διάταξης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή και τίθεται σε άμεση εφαρμογη με τη δημοσίευση του νέου νομου στο ΦΕΚ. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για δήλωση της αποχώρησης εντός 2 εργάσιμων ημερών. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, όμως, την προσδιόρισε στις 4 κατόπιν διαμαρτυριών και υποδείξεων που έγιναν. Από το νομοσχέδιο απαλείφθηκαν και άλλες ρυθμίσεις που είχαν κατατεθεί όπως για την ακυρότητα ουσιωδών μεταβολών στις συμβάσεις αν δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση και σχετικά με την ύπαρξη ή μη δόλου του εργοδότη σε εργατικά ατυχήματα. 

followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ