29
Νοέμβριος
 

6ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ (ΜΕ ΑΓΩΓΗ) ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Συντάχτηκε από τον  στις 09:43
Η αξίωση για την καταβολή
(ή τη συμπλήρωση,  αν δόθηκε μικρότερο ποσό) της αποζημίωσης απολύσεως υπόκειται σε εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 3198/1955. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος χάσει το εξάμηνο, κατά κανόνα, χάνει την αποζημίωση...
 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ 6ΜΗΝΟ
 
Η προθεσμία για τη δικαστική διεκδίκηση αρχίζει από τη λύση της σχέσης εργασίας  ή από την καταβολή μέρους της αποζημίωσης (αυτής που καταβλήθηκε και υπολείπεται της νόμιμης). Επιπλέον, όταν η αποζημίωση καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις (άρθρο 74 Ν.3863/2010), κάθε μία από τις δόσεις υπόκειται αυτοτελώς στην εξάμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει αφότου κάθε δόση κατέστη απαιτητή.
 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
 
Για να «αναβιώσει»  η αξίωση για την καταβολή της αποζημίωσης,  θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση από την πλευρά του εργοδότη και σύνταξη συμφωνητικού αιτιώδους αναγνώρισης χρέους μεταξύ αυτού και του απολυθέντος (ΑΠ65/2015).
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
 
Αναστολή της παραγραφής επέρχεται, πάντως , για όσο χρόνο μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ο δικαιούχος μισθωτός απετράπη από την άσκηση της αξίωσής του με δόλο του υπόχρεου εργοδότη. Όπως και για όσο χρόνο ο μισθωτός δεν μπόρεσε να ασκήσει την αξίωσή του από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ σοβαρό πρόβλημα υγείας). 
Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής.
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ