Εκτύπωση αυτής της σελίδας
23
Απρίλιος
 

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ?

Συντάχτηκε από τον  στις 19:30

Μεταβίβαση επιχείρησης είναι η «κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτο,

εφ’ όσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, ως μεταβίβαση θεωρείται η μεταβίβαση μιας λειτουργίας, η οποία συνοδεύεται από τη μεταβίβαση οικονομικής οντότητας, η οποία διατηρεί την ταυτότητά της. Η ως άνω οικονομική οντότητα νοείται ως οργανωμένο σύνολο πόρων με σκοπό την άσκηση κύριας ή δευτερεύουσας οικονομικής δραστηριότητας. Βέβαια, η μεταβίβαση μόνο κάποιας λειτουργίας της επιχείρησης, των εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν αυτή ασκείται άμεσα ή όχι, δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή μεταβίβαση.

Σχετικά Άρθρα