Εκτύπωση αυτής της σελίδας
14
Δεκέμβριος
 

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ?

Συντάχτηκε από τον  στις 02:00

Η νυχτερινή εργασία, ήτοι η εργασία μεταξύ 22.00 – 6.00

αμείβεται με κανονικό ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 25%. Σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης, η προσαύξηση υπολογίζεται επί των ήδη προσαυξημένων αποδοχών, κατά 15% ωρομισθίου.

Σχετικά Άρθρα