09
Απρίλιος
 

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Συντάχτηκε από τον  στις 03:00

Σύμφωνα με το ΠΔ 69/16, προκειμένου να αναγνωρισθεί σε δημόσιο υπάλληλο

ο χρόνος προϋπηρεσίας του στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

Α) Η προϋπηρεσία  συνίσταται σε άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Β) Η προϋπηρεσία πρέπει :

i) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

ii) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 το οποίο αναφέρεται στη συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας: «Η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.»

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ