29
Μάρτιος
 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ?

Συντάχτηκε από τον  στις 03:00

Σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας,

η οποία δηλαδή υπερβαίνει τα όρια της βραχείας ασθένειας, εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τις ημέρες που υπερβαίνουν να όρια της βραχείας ασθένειας, με την οφειλόμενη άδεια. Έτσι, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα, αν παρά την απώλεια της άδειας του, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές και το επίδομα άδειας.

Σε αντίθεση με την παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, που έκλινε προς τη μη ύπαρξη δικαιώματος λήψης αποδοχών και επιδόματος αδείας, η Ολομέλεια του ΑΠ, υιοθέτησε με την υπ’ αριθμόν 27/2004 απόφαση, την άποψη ότι ο εργαζόμενος δικαιούται το επίδομα αδείας, τις αποδοχές αδείας, καθώς και το δικαίωμα ασφάλισης στο ΙΚΑ για τις αντίστοιχες ημέρες. Με την άποψη αυτή είναι σύμφωνο και το Υπουργείο Εργασίας.

Η ανωτέρω άποψη βασίζεται στη σκέψη ότι εφόσον οι ημέρες ασθένειας συμψηφίζονται με την άδεια, ενώ οι αποδοχές και το επίδομα άδειας είναι συνακόλουθα δικαιώματα της άδειας, ο μισθωτός δεν μπορεί να τα απολέσει, καθώς ο συμψηφισμός γίνεται στο μέτρο που οι αμοιβαίες απαιτήσεις είναι ομοειδής  κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.

Εξάλλου, η αντίθετη λύση θα ήταν ανεπιεικής για τον εργαζόμενο, καθώς αυτός δικαιούται τις αποδοχές και το επίδομα άδειας, ακόμα και στην περίπτωση που η σχέση εργασίας λήξει χωρίς να έχει καν γίνει η χρήση της άδειας από τον μισθωτό. Επομένως, στην περίπτωση που ο μισθωτός αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την άδειά του, επιβάλλεται η καταβολή των συνακόλουθων αυτής δικαιωμάτων.

Συνεπώς, ο εργαζόμενος, επιστρέφοντας από την άδεια του λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, δε θα δικαιούται κανονική άδεια, αλλά δικαιούται σε κάθε περίπτωση το επίδομα και τις αποδοχές άδειας.


Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ