28
Απρίλιος
 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ?

Συντάχτηκε από τον  στις 18:40

Η 1η Μαΐου ήταν έως σήμερα,

ημέρα προαιρετικής αργίας, κατά την κρίση του εργοδότη, σύμφωνα με το Β.Δ748/66. Επίσης, σύμφωνα με τον Α.Ν. 380/1968 μπορούσε να καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, κάτι που συνέβαινε κάθε έτος. Πλέον όμως, με τροπολογία που κατατέθηκε στ Βουλή από την Υπουργό Εργασίας, καθιερώνεται η Πρωτομαγιά ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Ειδικότερα, την ημέρα αυτή, οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο, πληρώνονται κανονικά, χωρίς να εργασθούν. Σε περίπτωση, όμως, που εργασθούν, εκτός από το ημερομίσθιο δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Όσον αφορά τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό, αν αυτοί εργάζονται σε επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, τότε δικαιούνται προσαύξηση κατά 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους, χωρίς όμως καμία επιπλέον αμοιβή. Αντίθετα, οι αμειβόμενοι με μισθό, που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δε λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, θα λάβουν την προσαύξηση κατά 75% επί ου 1/25 του νόμιμου μισθού τους αλλά και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού.

Τέλος, σε αντίθεση με την ισχύουσα ρύθμιση για τις Κυριακές, οι εργαζόμενοι την 1η Μαΐου  δε δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ