10
Αύγουστος
 

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Συντάχτηκε από τον  στις 04:00

Με τον όρο εφεύρεση του εργαζομένου εννοούμε

την πνευματική δημιουργία αυτού, η οποία εκδηλώνεται με αφορμή την άσκηση της εργασίας του. Η εφεύρεση διακρίνεται σε υπηρεσιακή, εξαρτημένη και ελεύθερη.

Ως υπηρεσιακή, νοείται εκείνη η εφεύρεση την οποία πραγματοποιεί ο εργαζόμενος στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούχος της υπηρεσιακής εφεύρεσης είναι ο εργοδότης ενώ ο εργαζόμενος κατονομάζεται ως εφευρέτης στο σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εάν όμως η εφεύρεση είναι ιδιαιτέρως επωφελής για τον εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται εύλογη αμοιβή, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται με βάση τη σπουδαιότητα και την αξία της εφεύρεσης.

Ως εξαρτημένη εφεύρεση νοείται εκείνη, η οποία πραγματοποιείται από τον εργαζόμενο με τη βοήθεια και τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών που διατίθενται στην επιχείρηση από τον εργοδότη. Στην προκειμένη περίπτωση ο εργαζόμενος είναι είτε αποκλειστικός δικαιούχος της εξαρτημένης εφεύρεσης είτε συνδικαιούχος με τον εργοδότη σε ποσοστά 60% ο πρώτος και 40% ο δεύτερος.

Τέλος, ελεύθερη εφεύρεση είναι εκείνη που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος εκτός της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας του και χωρίς να έχει κάνει χρήση των υλικών, μέσων ή πληροφοριών που του παρέχει ο εργοδότης στην επιχείρηση. Δικαιούχος της ελεύθερης εφεύρεσης είναι αποκλειστικά ο εργαζόμενος. 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ