10
Οκτώβριος
 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ?

Συντάχτηκε από τον  στις 16:19
Στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη παραμένει η μετατροπή ή όχι
σε σύμβαση μισθωτής - δηλ. εξαρτημένης σχέσης - εργασίας  ήδη υπάρχουσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών εργαζομένου ο οποίος έχει δηλωθεί στον ΕΦΚΑ ως "οιονεί" μισθωτός (άρθρο 39 παρ. 9 του 4387/2016 εφόσον απασχολείται και αμείβεται με ΔΠΥ σε 1 έως 2 εργοδότες). 
 
Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3534/9-10-2017:
 
- Δίνει ως κίνητρο για τη μετατροπή, τη ...μερική επιδότηση για 12 μήνες του εργοδότη με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350€ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και αντίστοιχα 350€ για δώρο Χριστουγέννων και 175€ για δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. Για να μπει στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει μειώσει το απασχολούμενο προσωπικό στο τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.  
 
- Επιβάλλει στον εργοδότη να διατηρήσει για 18 μήνες (12 με επιχορήγηση + 6 με υποχρεωτική δέσμευση)  όλες τις θέσεις εργασίας, υφιστάμενες και επιχορηγούμενες 
 
Το πρόγραμμα προβλέπει την "κάλυψη"  από πόρους ύψους 156,8 εκατ € του ΟΑΕΔ συνολικά 40.000 θέσεων έως και το 2020.  Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν και πόσοι εργοδότες από εκείνους που  ήδη δηλώνουν ότι συμμετέχουν (αν δεν το έχουν μετακυλίσει) στο κόστος ασφάλισης των "οιονεί" 
μισθωτών τους, θα "ανταποκριθούν" και θα μετατρέψουν τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.  
 
Και αυτό όχι τόσο λόγω των "δεσμεύσεων"  που ζητεί ο ΟΑΕΔ με βάση την κοινή υπουργική απόφαση. Κυρίως για τις ...πρόσθετες υποχρεώσεις που δημιουργεί η παραδοχή για την ύπαρξη εξαρτημένης σχέσης  εργασίας. 
 
 
Τα βασικά σημεία του προγράμματος 
 
 
1. Διάρκεια προγράμματος
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε δέσμευση.

 

2. Ποσό Επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα δώδεκα (12) μηνών καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.
 
Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ