ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ? - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
20
Οκτώβριος
 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?

Συντάχτηκε από τον  στις 10:03
Νόμιμη είναι η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης,
ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες κάποιου μισθωτού, παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου, τις υπηρεσίες  αυτού σε άλλον εργοδότη, ολικά ή κατά ένα μέρος, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, γιατί η σχέση αυτή στηρίζεται στη βούληση και των τριών μερών(ΑΠ 1580/2012).
 
ΟΙ 4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 
Εγγραφο του υπουργείου Εργασίας, κωδικοποιώντας το νομικό και νομολογιακό πλαίσιο για το δανεισμό σε δεύτερο εργοδότη, καταγράφει 4 προυποθεσεις για να υπάρξει έγκυρη παραχώρηση των υπηρεσιών του εργαζομένου σε τρίτο – περαιτέρω εργοδότη:
 
1. Θα πρέπει κατ΄ αρχήν, ο εργαζόμενος να έχει προσληφθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στην υπηρεσία του αρχικού εργοδότη.
 
2. Θα πρέπει η παραχώρηση του εργαζομένου να έχει προσωρινό χαρακτήρα, να μη συνιστά δηλαδή οριστική μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης από τον αρχικό στον περαιτέρω εργοδότη. 
 
3. Επί πλέον θα πρέπει η επιχείρηση του περαιτέρω εργοδότη να είναι διαφορετική από εκείνη του αρχικού.
 
4. Θα πρέπει  ο εργαζόμενος να έχει συναινέσει στην παραχώρηση των υπηρεσιών του στον περαιτέρω εργοδότη 
 
ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Ο περαιτέρω εργοδότης έχει δικαίωμα να απασχολεί τον εργαζόμενο όπως συμφώνησε με τον αρχικό εργοδότη χωρίς να έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους εργασίας του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στην επιχείρηση του τελευταίου. Εξάλλου η υπάρχουσα σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη εξακολουθεί να διατηρείται και δεν δημιουργείται νέα, ανεξάρτητη και αυτοτελής εργασιακή σχέση. Απλώς με τη μία και ενιαία παροχή εργασίας εξυπηρετούνται δυο διαφορετικοί εργοδότες, από διαφορετική αιτία ο καθένας τους. Ο δε εργαζόμενος, εφ’ οσον έχει συναινέσει στην παραχώρηση, είναι εφ’ εξής υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεση του περαιτέρω εργοδότη τις υπηρεσίες του. (ΣΤ. Γ. Βλαστός: Επίτομο Εργ.Δίκαιο,2001,σ.195)
Δεν αποκλείεται, τέλος,  να συμφωνηθεί ότι ο περαιτέρω εργοδότης θα καταβάλλει αυτός το μισθό απ΄ ευθείας στον εργαζόμενο οπότε όμως θα πρέπει να συναινέσει ειδικά και σε αυτό ο εργαζόμενος.
Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος για την καταβολή του μισθού παραμένει πάντα ο αρχικός εργοδότης, ανεξάρτητα από το εάν από το περιεχόμενο της  σύμβασης παραχωρήσεως προκύπτει ανάληψη των μισθολογικών βαρών του εργαζόμενου από τον περαιτέρω εργοδότη, αφού μια τέτοια συμφωνία αφορά τις σχέσεις των δύο εργοδοτών και δεν δεσμεύει τον εργαζόμενο ( ΑΠ 891/89, ΑΠ 367/80, ΑΠ 842/87 κα). Πάντως σε περίπτωση αμφισβήτησης, αρμόδια να κρίνουν είναι τα Δικαστήρια.
 
 
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΧΕΣΗ 
 
Δανεισμός είναι η τριμερής σχέση, κατά την οποία ο εργαζόμενος παραχωρείται από τον εργοδότη σε τρίτο, για κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από αυτόν για τις ανάγκες του και κάτω από τη δική του ευθύνη, χωρίς όμως να διακόπτεται ο ενοχικός δεσμός του εργαζομένου με τον παραχωρούντα εργοδότη.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ