15
Νοέμβριος
 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?

Συντάχτηκε από τον  στις 00:00

Καταρχάς, οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών

δε συμψηφίζονται με τις ημέρες της ετήσιας άδειας που ο εργαζόμενος, επιστρέφοντας στην εργασία του, δικαιούται να λάβει.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δέχεται ότι η χορήγησή της άδειας άνευ αποδοχών κατά τον Α.Ν.539/45 δε στερεί στον εργαζόμενο το δικαίωμα να ζητήσει την ετήσια άδεια του μετ’ αποδοχών, προκειμένου να δοθεί σ’ αυτόν η δυνατότητα να αναπαυθεί με αυξημένα οικονομικά μέσα προς αναπλήρωση των αναλωθεισών στην εργασία του σωματικών ή πνευματικών του δυνάμεων. Αντίθετα, σύμφωνα με δικαστηριακή νομολογία, αυτός που επανέρχεται από την άδεια άνευ αποδοχών, δε δικαιούται και κανονικής άδειας κατά τον Α.Ν.539/45, καθόσον με την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του παραπάνω νόμου. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση της νόμιμης χορήγησης της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, έπειτα από προηγούμενη άδεια άνευ αποδοχών, είναι η επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του και η παροχή της στον εργοδότη για εύλογο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου πρόκειται για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος που σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ απαγορεύεται, όταν ο εργαζόμενος ζητά ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών καθώς και επιδόματα αδείας, χωρίς να έχει επιστρέψει πραγματικά στην εργασία του.

 

 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ