12
Δεκέμβριος
 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;

Συντάχτηκε από τον  στις 09:00

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας της μητρότητας,

«απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για  χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία.» Ως σπουδαίος λόγος πρέπει να θεωρηθεί και η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς η προστατευόμενη θέση εργασίας παύει να υπάρχει εξ αντικειμένου.

 

 

 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ