27
Δεκέμβριος
 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Συντάχτηκε από τον  στις 00:00

Εφόσον ο μισθωτός δεν έχει λάβει εν όλω ή και εν μέρει

την ετήσια κανονική άδειά του μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους (ακόμα κι αν δεν υπέβαλε σχετική αίτηση), δικαιούται καταρχήν να ζητήσει το τυχόν μη καταβληθέν επίδομα αδείας του. Εκτός αυτού, εάν η μη χορήγηση καταλογίζεται σε πταίσμα του εργοδότη, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό τις αποδοχές αδείας του προσαυξημένες κατά 100%. Η ετήσια με αποδοχές άδεια πρέπει να χορηγείται στο σύνολό της εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί έστω και μερικώς στα επόμενα έτη. Σημειωτέον ότι, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το σχετικό επίδομα, πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία μέρα του ημερολογιακού έτους το αργότερο, διαφορετικά ο εργοδότης μετά την πάροδο της τελευταίας μέρας γίνεται υπερήμερος και άρα θα οφείλει στο εξής και τόκους υπερημερίας. 

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ