28
Δεκέμβριος
 

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ;

Συντάχτηκε από τον  στις 09:00

Καταρχήν, στη γνήσια σύμβαση δανεισμού του εργαζομένου,

μόνος υπόχρεος για την καταβολή του μισθού είναι ο αρχικός εργοδότης με τον οποίον έχει συναφθεί η σύμβαση εργασίας.  Η σύμβαση δανεισμού που συνάπτεται μεταξύ του αρχικού εργοδότη και τρίτου (δευτερογενούς εργοδότη), πάντα με τη συναίνεση του εργαζομένου, δεν επηρεάζει τη σύμβαση εργασίας. Ως εκ τούτου, ο αρχικός εργοδότης βαρύνεται κατά βάση με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή σύμβαση, ήτοι την καταβολή μισθού, τη χορήγηση αδειών και επιδομάτων, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης κλπ. Κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου ωστόσο, ο δευτερογενής εργοδότης, ο οποίος ασκεί και το διευθυντικό δικαίωμα, είναι εκείνος που βαρύνεται πάντοτε με την πληρωμή της αποζημιώσεως του εργαζομένου για τυχόν υπερωριακή απασχόλησή του ή τυχόν απασχόλησή του τις Κυριακές ή αργίες, εφόσον μια τέτοια απασχόληση δεν προβλέπεται από τη σύμβαση δανεισμού. 

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ