ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ; - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
17
Ιανουάριος
 

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ;

Συντάχτηκε από τον  στις 09:00

Ο υποβιβασμός, ήτοι η ανάθεση στον εργαζόμενο καθηκόντων

υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσεως στην επιχείρηση, που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή και ηθικές ως προς το κύρος και την προσωπικότητά του συνέπειες, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας. Εάν ο εργοδότης υποβιβάσει τον εργαζόμενο, ο τελευταίος έχει διαζευκτικά τις εξής δυνατότητες: α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται σιωπηρά νέα σύμβαση τροποποιήσεως της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη, β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως εκ μέρους του και να απαιτήσει την καταβολή της αποζημιώσεως που προβλέπεται από το ν. 2112/1920 και γ) να εμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, αν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτές, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας. Διαφορετικά ο μισθωτός, αφού εκφράσει την αντίδρασή του για τη βλαπτική μεταβολή, δύναται να παραμείνει στη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους. 

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ