08
Ιανουάριος
 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ;

Συντάχτηκε από τον  στις 09:00

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το προσωπικό που απασχολήθηκε

κατά την ημέρα εξαιρέσιμης αργίας, δικαιούται γενικά προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου του ή επί του 1/25 του μηνιαίου νομίμου μισθού του. Πιο αναλυτικά:

 

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο μισθωτός, ο οποίος εργάστηκε κατά την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, δικαιούται όχι μόνο την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου του, αλλά και το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του ή ανάλογη αμοιβή για όσες ώρες απασχολήθηκε κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας.

 

Ο αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό, ο οποίος εργάστηκε κατά την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, σε επιχείρηση που λειτούργησε νομίμως την ημέρα αυτή, δικαιούται μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου μισθού του, ενώ σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτούργησε εκτάκτως την αργία, αυτός δικαιούται, εκτός από την προσαύξηση του 75% επί του νομίμου ημερήσιου μισθού του, και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού του.

 

Σημειωτέο ότι την προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών τους δικαιούνται και οι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εκείνοι που απασχολούνται με άκυρη σύμβαση εργασίας. 

 

 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ