ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
11
Ιούνιος
 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Συντάχτηκε από τον  στις 08:30

Στο άρθρο 51 του νόμου 3528/2007 ορίζεται ότι,

μετά από αίτηση του υπαλλήλου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση του και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Επομένως, ο δημόσιος υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών προσδιορίζοντας το διάστημα που επιθυμεί να απουσιάσει, με ανώτατο όριο αυτό των πέντε ετών.

 

Από την ερμηνεία του ανωτέρω νόμου, προκύπτει ότι ως συνολική διάρκεια νοείται το άθροισμα τέτοιας άδειας που χορηγήθηκε κατά διαφορετικά χρονικά σημεία. Για να είναι δυνατή η χορήγηση του απώτατου χρονικού ορίου της εν λόγω αδείας, ήτοι των 5 ετών συνολικά, ακόμα κι αν χορηγείται τμηματικά, απαιτείται η προηγούμενη απλή γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και η επίκληση στην αίτηση του υπαλλήλου, ιδιωτικών λόγων. Με άλλα λόγια, πρέπει στην αίτηση του υπαλλήλου να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας. Σημειωτέον ότι, ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που υπερβαίνει τον ένα μήνα, δε θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, και ο εργαζόμενος θα πρέπει, εφόσον επιθυμεί υγειονομική κάλυψη, να πληρώσει ο ίδιος τις εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ