28
Ιούνιος
 

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Συντάχτηκε από τον  στις 00:20

Σύμφωνα με τη θεωρία αλλά και τη νομολογία,

οι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 που αφορούν την άδεια των μισθωτών, εφαρμόζονται γενικά σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε οποιονδήποτε εργοδότη, (συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) από την έναρξη απασχόλησής τους. Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ετησίως. Νοείται βέβαια ότι πέραν της άδειας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αντίστοιχο επίδομα άδειας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες ή το ½ του μηνιαίου μισθού για τους υπαλλήλους. Ειδικότερα, για όσους απασχολούνται εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στο άρθρο 17 Ν. 2336/1995 ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις, αναγνωρίζονται δε ως ημέρες πού διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ