ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ; - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
20
Ιούλιος
 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;

Συντάχτηκε από τον  στις 00:00

Στο άρθρο 49 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι

«επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.» Ο περιορισμός του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην κανονική άδεια επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν ανάγκες της υπηρεσίας που προέκυψαν από αιφνίδια, απρόβλεπτα γεγονότα. Τούτο διότι, ο σκοπός της κανονικής άδειας δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε κατάχρηση, ήτοι να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Ωστόσο, η άδεια που δεν χορηγήθηκε λόγω ανάκλησης (εν όλω ή εν μέρει), χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος, δηλαδή προσαυξάνει την ετήσια κανονική άδεια του υπαλλήλου του επόμενου έτους.

 

 

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ