ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργοδότης οφείλει να παρακρατεί τον αναλογούντα φόρο…

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ;

Συντάχτηκε από τον την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 15:01
Στον ιδιωτικό τομέα οι εργατικές αξιώσεις παραγράφονται

ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

Συντάχτηκε από τον την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 11:04
Σαν καταβαλομενος μισθός ή ημερομίσθιο επί του οποίου…
Σύμφωνα με το Ν.4093/12 άρθρο 7
Oποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική…

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ