ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ; - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
10
Οκτώβριος
 

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ;

Συντάχτηκε από τον  στις 15:01

Στον ιδιωτικό τομέα οι εργατικές αξιώσεις παραγράφονται

μετά την πάροδο 5 ετών, υπολογιζόμενα από το πέρας του τρέχοντος έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν ως αξιώσεις και προηγούμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η προθεσμία δεν αφορά στην αξίωση για επαναπρόσληψη από άκυρη απόλυση, όπου η προθεσμία είναι 3μηνη από την ημερομηνία της απόλυσης ή η αξίωση για την αποζημίωσης απόλυσης, όπου η προθεσμία είναι 6μηνη από την απόλυση. Η 5ετία αφορά όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις από τη σύμβαση εργασίας. Αν όμως πρόκειται για το δημόσιο τομέα εργασίας, οι αξιώσεις ενός μόνιμου υπαλλήλου παραγράφονται εντός 2ετίας, αφότου γεννήθηκαν, υπολογιζόμενης αυτής από το πέρας του τρέχοντος έτους και προηγούμενα.

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ