19
Αύγουστος
 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Συντάχτηκε από τον  στις 11:36

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3846/2010

βασικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης είναι, αφενός η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, αφετέρου η γνωστοποίηση της συμφωνίας αυτής στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της. Σε περίπτωση όπου ελλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές του νόμου, τότε τεκμαίρεται η ύπαρξη σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ήτοι θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί απασχόληση για πλήρες ωράριο και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, οπότε ο μισθωτός έχει αξίωση να λάβει ολόκληρο το νόμιμο ή συμφωνημένο μισθό (ή ημερομίσθιο). Σύμφωνα δε με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, το εν λόγω τεκμήριο είναι μαχητό, ήτοι καταρρίπτεται μόνον εάν ο μαχόμενος κατά του τεκμηρίου κατορθώσει να δημιουργήσει πλήρη δικανική πεποίθηση περί του ότι η σύμβαση αφορούσε πράγματι μερική και όχι πλήρη απασχόληση.

Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ