10
Οκτώβριος
 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?

Συντάχτηκε από τον  στις 09:30

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή

αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Κατά το άρθρο 41 του νόμου 3986/2011, αντικειμενικός λόγος υφίσταται αν η ανανέωση δικαιολογείται  από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή αν υπάρχει ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης μισθωτού ή εκτέλεσης εργασιών παροδικού χαρακτήρα ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου κλπ. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 


Σχετικά Άρθρα

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ