Εκτύπωση αυτής της σελίδας
08
Νοέμβριος
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ!

Συντάχτηκε από τον  στις 19:56
Σε μοχλό χειροτέρευσης  των όρων αμοιβής των εργαζομένων
και ακύρωσης των ευνοϊκότερων μισθολογικών προβλέψεων των ατομικών συμβάσεων,  εξελίσσονται οι επιχειρησιακές συμβάσεις!
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφη στη Χαλκιδική σε εταιρεία security στις 25 Οκτωβρίου και η οποία κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας προβλέποντας το συμψηφισμό των υπέρτερων αμοιβών της ατομικής σύμβασης με τα ποσά που ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ως επιδόματα εορτών (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα), αδείας και προσαυξήσεων λόγω εργασίας τις αργίες. 
 
Επιχειρησιακές συμβάσεις αυτού του περιεχομένου καθίστανται εργαλεία περιορισμού και χειροτέρευσης των ατομικών συμβάσεων και παραβιάζουν ευθέως την αρχή της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης που κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζεται με βάση την ατομική σύμβαση εργασίας. 
 

 Ακολουθούν τα άρθρα της σύμβασης: symvasi arthro 1

 

symvasi arthro 3

 

symvasi arthro 4