ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ; - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
09
Μάρτιος
 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Συντάχτηκε από τον  στις 08:30

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσώπου του εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο,

υπάρχει αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, καθώς και απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη για το διάστημα που έπεται μετά τη μεταβολή. Πρόκειται για μια πρόβλεψη που αποσκοπεί στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μισθωτών από τη σύμβαση εργασίας. Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εργοδότης εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας, από κανονισμούς εργασίας, ακόμα κι από επιχειρησιακή συνήθεια. Επομένως, εάν ο διάδοχος εργοδότης μεταβάλλει μονομερώς τους εργασιακούς όρους (ως προς τον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο παροχής εργασίας, το μισθό κλπ) υφίσταται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας.

 

 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ