Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: άδεια - Δικηγόρος Εργατολόγος

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ?

Κατηγορία: ΑΠΟΛΥΣΗ

Σύμφωνα με νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της ασθένειας του εργαζομένου. Παρότι όμως η ασθένεια του εργαζομένου, αυτή καθεαυτή, δεν δικαιολογεί την καταγγελία, είναι κρίσιμες οι δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, που προκαλούνται από την απουσία του εργαζομένου λόγω ασθένειας ή τη μείωση της ικανότητάς του να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία. Έτσι, η ασθένεια του εργαζομένου, κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιολογεί τη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία δεν μπορεί να αποκρουστεί με τον ισχυρισμό ότι γίνεται κατά κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της ασθένειας του μισθωτού, είναι έγκυρη η απόλυσή του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόλυσης του μισθωτού κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΚΑΝΩ?

Στην περίπτωση που ο μισθωτός δε λάβει την κανονική ετήσια άδεια που δικαιούται έχει τα εξής δικαιώματα:

1)    Να λάβει το μισθό του για τις ημέρες που εργάστηκε παρότι έπρεπε να βρισκόταν σε άδεια.

2)    Να λάβει τις αποδοχές αδείας, καθώς και το επίδομα αδείας, τα οποία  θα δικαιούταν αν βρισκόταν σε άδεια

3)    Να λάβει αποζημίωση ίση με τις αποδοχές της άδειάς του προσαυξημένες κατά 100%. Η ίδια προσαύξηση οφείλεται και στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει ορισμένο τμήμα της άδεια του μισθωτού. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου, ωστόσο, η εν λόγω προσαύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 25%.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να υποβάλει καταγγελία κατά του εργοδότη για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. 


ΑΔΕΙΑ ΕΩΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άδεια εως  4 εργάσιμες ημερες το χρόνο υποχρεούνται να δώσουν οι εργοδότες σε εργαζόμενους γονείς για τη σχολική παρακολούθηση παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

 η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος 

 η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών 

 οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

 - εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

 στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο

 εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές 

Σύμφωνα  με την  ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ ( ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4) η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής(-τρια).


 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ?

Οι εργαζόμενοι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας οι οποίοι πάσχουν

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017

Κατηγορία: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Μέχρι σήμερα, οι συνδικαλιστικές άδειες ρυθμίζονταν από δύο νομοθετήματα,

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ?

Ο εργαζόμενος γονέας, δηλαδή είτε ο πατέρας είτε η μητέρα,

Σελίδα 1 από 12


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ