Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: αορίστου χρόνου - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή

ΠΩΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί στις εξής περιπτώσεις :

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατ’ αρχήν, αν μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας με δοκιμή είναι επιτρεπτή προκειμένου ο εργοδότης να διαπιστώσει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και μπορεί να έχει τις εξής μορφές :

Α) σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να ερευνηθεί αν ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Β) σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία ισχύει μέχρι να καταγγελθεί από τον εργοδότη λόγω ακαταλληλότητας του εργαζομένου.

Η δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια. Σύμφωνα με το νόμο, στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, η δοκιμαστική περίοδος είναι οι πρώτοι 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, αν η μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτώ σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

 

ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από το συνδυασμό των διατάξεων 648 και 649 Α του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ