Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ορισμένου χρόνου - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή

ΠΩΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί στις εξής περιπτώσεις :

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατ’ αρχήν, αν μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας με δοκιμή είναι επιτρεπτή προκειμένου ο εργοδότης να διαπιστώσει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και μπορεί να έχει τις εξής μορφές :

Α) σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να ερευνηθεί αν ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Β) σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία ισχύει μέχρι να καταγγελθεί από τον εργοδότη λόγω ακαταλληλότητας του εργαζομένου.

Η δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια. Σύμφωνα με το νόμο, στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, η δοκιμαστική περίοδος είναι οι πρώτοι 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, αν η μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτώ σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

 

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

Κατηγορία: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης «…μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία». Ήτοι, η σύμβαση εργασίας ορισμένου, κατ’ αρχήν, λήγει όποτε το προβλέπει. Εάν, όμως, συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει νωρίτερα. Παραδείγματος χάριν, αν ο εργαζόμενος εκτελεί πλημμελώς τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει πριν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος. Ωστόσο, αν δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος, η καταγγελία είναι άκυρη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο μισθούς υπερημερίας μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασής του.

Σελίδα 1 από 2

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ