Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: υπερεργασία - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος
Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: υπερεργασία - Δικηγόρος Εργατολόγος | Γιάννης Καρούζος

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΝ BLACK FIDAY;

Για να μη γίνει "μαύρη Παρασκευή" για τους εργαζόμενους στα εμπορικά,

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Κατηγορία: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010, η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη
 
- Οι 5 ώρες υπερεργασίας επί πενθημέρου  είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η και 
- Οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η. 
 
Με βάση τη νομοθεσία,  η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Ωστόσο οι παραπάνω επιπλέον ώρες αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης. 
  
Αντίθετα, η εργασία άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από σειρά διατυπώσεων και διαδικασιών έγκρισης ενώ προβλέπονται  επιπλέον προσαυξήσεις: 40% για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης  μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως ή εντός του πλαισίου των εξαμηνιαίων αποφάσεων του υπουργού Εργασίας, 60% για απασχόληση πέραν των ορίων των υπουργικών αποφάσεων και 80% για κάθε ώρα κατ´ εξαίρεση υπερωρίας,  χωρίς δηλαδή την τήρηση,  από τον εργοδότη,  των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων.
 
 
 

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ