ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ?

Share

Κατ’ αρχήν, εφόσον δεν ισχύει ευνοϊκότερη ρύθμιση,

ισχύει ο νόμος 4075/12, ο οποίος προβλέπει άδεια ανατροφής γονέα, διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών και άνευ αποδοχών. Σύμφωνα με το νόμο 3996/11, ο χρόνος της γονικής άδειας ανατροφής λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.