ΕΙΜΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ?

Share

Ο νόμος

απαγορεύει ρητά την απασχόληση ανηλίκων τη νύχτα, ήτοι από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ. σε οποιοδήποτε είδος εργασίας. Εκτός αυτού, στους ανηλίκους επιβάλλεται η ημερήσια ανάπαυση για δώδεκα συνεχείς ώρες, εντός των οποίων περιλαμβάνεται αναγκαστικά το διάστημα από 10 μ.μ. έως 6 π.μ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν ακόμα και για την απασχόληση των ανηλίκων σε οικογενειακές επιχειρήσεις