ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ?

Share

Ο υπαλληλικός κώδικας δεν προβλέπει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας για τους απασχολούμενους

στο Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου, ενώ παράλληλα δε χωρεί ούτε αναλογική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα λόγω της ιδιαίτερης σχέσης εξουσίασης μεταξύ μονίμου υπαλλήλου και Κράτους. Ωστόσο, σε πρόσφατη γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δέχθηκε ότι οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα επίσχεσης, διότι η προβαλλόμενη με το δικαίωμα επίσχεσης αξίωση για καταβολή μισθού, απορρέει από εργασιακή σύμβαση που συνδέει τον υπάλληλο με το Δημόσιο όχι κυριαρχικά αλλά ως ίσος προς ίσον.