ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Share

Κατέθηκε η τροπολογία εκκίνησης της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού.

Η διαδικασία ξεκινάει εντός του 2018. Η εισήγηση από τον Υπουργό λαμβάνει χώρα μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2019.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση.