ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Share

Στην περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας,

η οποία επιβλήθηκε μονομερώς από τον εργοδότη, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Για να πραγματοποιηθεί η απόλυση, απαιτείται η διακοπή του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης και η επαναφορά του εργαζόμενου σε σύστημα πλήρους απασχόλησης. Έτσι, ο υπολογισμός της αποζημίωσης, θα γίνει με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.