ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ;

Share

Τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία δέχονται ότι,

κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο μισθωτός δικαιούται τις πραγματικά καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές (μισθό ή ημερομίσθιο), με όλες τις πρόσθετες παροχές και επιδόματα.

Με άλλα λόγια, δικαιούται ό,τι θα ελάμβανε, εάν κατά τον αντίστοιχο χρόνο προσερχόταν και προσέφερε κανονικά την εργασία του. Εξαιρούνται, ωστόσο, τα έξοδα κίνησης και τα οδοιπορικά.