ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Share

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η υπουργική απόφαση

με την οποία κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 27-3-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Η επέκταση της ΣΣΕ επιβάλλει την καταβολή των προβλεπόμενων μισθών και στους απασχολούμενους  σε  επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Επιπλέον, η ΣΣΕ προβλέπει αυτόματη αύξηση των μισθών σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ποσοστό  1,5% από 1/1/2019.

Διαβάστε εδώ την απόφαση και εδώ την ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων.