ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου

Οι ισχύουσες διατάξεις τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Με την επαναφορά της αρχής της εύνοιας, δηλαδή της επαναφοράς της ισχύος μίας κλαδικής σύμβασης έναντι μίας επιχειρησιακής, αλλά και τη δυνατότητα του Υπουργείου Εργασίας να κηρύττει μία συλλογική σύμβαση εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση υποχρεωτική, προκύπτουν ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών αντίστοιχα:

  • Ο εργοδότης, εφόσον το πεδίο της σσε τον αφορά, έχει υποχρέωση να καταβάλλει τους μισθούς στους εργαζόμενους από τότε που η σσε ή η Διαιτητική Απόφαση, όρισε και για το χρονικό διάστημα της ισχύος της σσε ή της Δ.Α..
  • Ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του νέου μισθού του από τη στιγμή που η σσε ή η Δ.Α. κηρύχθηκε υποχρεωτική και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σσε ή στη Δ.Α.. Η μη καταβολή του μισθού επισύρει συνέπειες, ποινικές και διοικητικές, για τον παραβάτη εργοδότη.
  • Ο εργοδότης δεσμεύεται στην καταβολή του νέου μισθού του εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα ισχύος της σσε ή της Δ.Α.. Μετά τη λήξη αυτής και την πάροδο τριμήνου από την παράτασή της, δικαιούται -εφόσον δεν υπάρξει νέα σσε ή Δ.Α.- να περικόψει τα επιδόματα που προβλέπει η σσε ή η Δ.Α., εκτός των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, επικινδύνου εργασίας και σπουδών.
  • Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχαν στο μεταξύ συναφθεί σε επίπεδο επιχείρησης, εφόσον προβλέπουν κατώτερους μισθούς από τις νέες κλαδικές, δεν ισχύουν, ούτε ποτέ στο μέλλον μπορούν να προβλέπουν χειρότερους μισθούς.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr