Απόλυση

Για να είναι έγκυρη η απόλυση

πρέπει να καταβληθεί πλήρης η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο μισθωτό.

Σε περίπτωση ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης,

ο μισθωτός δικαιούται, είτε να αξιώσει τη συμπλήρωση της αποζημίωσης, παραιτούμενος από το δικαίωμα προσβολής της ακυρότητας της απόλυσης, είτε να θεωρήσει άκυρη την απόλυση, οπότε, εμμένοντας στη σύμβαση εργασίας του, να ζητήσει μισθούς υπερημερίας.

October 6, 2018

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Για να είναι έγκυρη η απόλυση πρέπει να καταβληθεί πλήρης η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο μισθωτό. Σε περίπτωση ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, ο μισθωτός δικαιούται, είτε […]
September 25, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Στην περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας, η οποία επιβλήθηκε μονομερώς από τον εργοδότη, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Για να πραγματοποιηθεί η απόλυση, απαιτείται η διακοπή του συστήματος της εκ […]
August 31, 2018

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

Καταρχήν, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει