Σύμβαση Εργασίας

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ο εργοδότης δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής εργασίας και ο εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της σύμβασης είναι η εξάρτηση, η οποία είναι πιό χαλαρή όταν ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλίες κατά την εργασία του λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεών του. Αυτό δεν ισχύει στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ο εργαζόμενος που παρέχει έναντι μισθού τις υπηρεσίες του, δεν έχει τις ίδιες δεσμεύεσεις με εκείνον που εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο εργαζόμενος σε καθεστώς ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν ελέγχεται και δεν οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές του εργοδότη.

December 17, 2018

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
December 10, 2018

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ;

Οι όροι της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
December 3, 2018

7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας επτά αλλαγές έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως περιπτώσεις που αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας:
November 29, 2018

ΕΙΔΙΚΗ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Η ΜΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ;

Με το άρθρο 142 του ασφαλιστικού νόμου 3655/2008,