Σύμβαση Εργασίας

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου

όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου. Μετά την περάτωση του έργου αυτού ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, η σύμβαση παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Χαρακτηριστικό της σύμβασης αυτής, είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο λήξης της.

Όταν λήξει ο χρόνος της σύμβασης δεν χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημιώσεως.

Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζοντας τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση  στον εργαζόμενο.

April 17, 2019

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου
March 31, 2019

4 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνήθη πρακτική αποτελεί η μονομερής – συνήθως …βλαπτική – μεταβολή από τον εργοδότη
March 24, 2019

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
March 21, 2019

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥTO ΝΟΜΙΜΟ;

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,