Σύμβαση Εργασίας

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απουσιάσει από τη εργασία του για λόγους όπως η ασθένεια βραχείας διαρκείας,

η αποχή του είναι δικαιολογημένη.

Όταν όμως απουσιάσει για διαφορετικό από τους προαναφερθέντες λόγους, τότε θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση αν η απουσία του εκάστοτε μισθωτού συνιστά σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, η αιτία και η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού οφείλουν να ληφθούν υπόψη, πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

March 19, 2019

ΠΟΤΕ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ;

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απουσιάσει από τη εργασία του για λόγους όπως η ασθένεια βραχείας διαρκείας,
March 17, 2019

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤAI ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Ο όρος για ορισμένη διάρκεια της σύμβασης είναι έγκυρος,
March 14, 2019

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΠΡΙΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ. ΓΙΝΕΤΑΙ;

Ο εργοδότης έχει δικαιολογημένο συμφέρον, πριν αναλάβει μια διαρκή δέσμευση
March 6, 2019

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ;

Η σχέση που δημιουργείται από την σύμβαση εργασίας είναι προσωπικής φύσεως.