Σύμβαση Εργασίας

Κάθε μισθωτός που υφίσταται βλαπτική μεταβολή των εργασιακών του όρων,

δύναται καταρχάς να αποδεχθεί τη μεταβολή των όρων εργασίας, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση τροποποιητική της αρχικής, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Διαζευκτικά, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη, οπότε και να αποχωρήσει από την εργασία του αξιώνοντας συγχρόνως και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσής του. Διαφορετικά, μπορεί να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας την εργασία του σύμφωνα με τους όρους προ της μεταβολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μη αποδοχή από τον εργοδότη της εργασίας του μισθωτού, τον καθιστά υπερήμερο και ως εκ τούτου οφείλει μισθούς υπερημερίας.

 

 

August 31, 2018

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

Κάθε μισθωτός που υφίσταται βλαπτική μεταβολή των εργασιακών του όρων,
August 31, 2018

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;

Με την αλλαγή του τόπου εργασίας δεν επιτρέπεται
August 31, 2018

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?

Η σύμβαση εργασίας υποβάλλεται αναγκαστικά
August 31, 2018

ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ?

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι μητέρες