Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 5 §1 του ελληνικού Συντάγματος,

«καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Η προστασία της προσωπικότητας όπως προβλέπεται από το ως άνω άρθρο, αφορά τον καθένα και δεν αναιρείται από την ιδιότητά του, ως εργαζομένου. Ήτοι, το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη δεν του παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζει με απόλυτο τρόπο τις εκφράσεις της προσωπικότητας του εργαζομένου. Συγκεκριμένα, οι επιλογές ενός ατόμου ως προς την εξωτερική του εμφάνιση αποτελούν εκφάνσεις της προσωπικότητάς του, προστατευόμενες κατά τα ως άνω, από το Σύνταγμα. Ο δε εργοδότης οφείλει να ασχολείται μόνο με τα επαγγελματικά καθήκοντα του εργαζομένου όπως αυτά έχουν συμβατικώς συμφωνηθεί. Επομένως, σε περίπτωση που εργοδότης προσβάλει την προσωπικότητα του εργαζομένου, επειδή αυτός φέρει, φερειπείν μια σωματική τροποποίηση («τατουάζ»), ο εργαζόμενος δικαιούται να στραφεί κατά του εργοδότη δικαστικά. Ειδικότερα, μπορεί να ασκήσει αγωγή για ηθική βλάβη λόγω συμπεριφοράς του εργοδότη που «υπερβαίνει τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος» ή συνιστά «καταχρηστική άσκηση» αυτού.

October 22, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΤΑΤΟΥΑΖ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 §1 του ελληνικού Συντάγματος,
October 21, 2018

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ;

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο εργοδότης του εργολάβου,
October 18, 2018

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ;

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Μάλιστα, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της επιχείρησης, ο […]
October 17, 2018

ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;

Η «πρακτική» θεωρείται σύμβαση μαθητείας.