Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Καταρχήν, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς

το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) περιορισμός των δραστηριοτήτων του εργοδότη,

β) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,

γ) η διάρκειά της να μην είναι μεγαλύτερη από τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος και

δ) η απόφαση του εργοδότη που επιβάλλεται μονομερώς να κοινοποιηθεί εντός οκτώ ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η νόμιμη επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας διότι λαμβάνει χώρα κατ` ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο εργοδότης πράττει παρανόμως και η μονομερής επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ως εκ τούτου, ο μισθωτός μπορεί να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, ή να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει, αξιώνοντας συγχρόνως την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης ή να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προγενέστερους όρους, οπότε η μη αποδοχή τους από τον εργοδότη τον καθιστά υπερήμερο και άρα υπόχρεο στην καταβολή μισθών υπερημερίας.

December 18, 2018

ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Καταρχήν, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς
December 13, 2018

ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΤΙ ΠΟΙΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ;

Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν για ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρονται περιοριστικά στο ΝΔ 3789/57.
December 13, 2018

ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Οι ανήλικοι αποτελούν μία ειδική κατηγορία εργαζομένων.
December 12, 2018

ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ;

Ο εργοδότης κατά το στάδιο της πρόσληψης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να κρίνει την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προσφερόμενη θέση εργασίας.