Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Καταρχήν ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του εργοδότη και τον ίδιο,

εφόσον συμβιούν με αυτόν και διατρέφονται από αυτόν, θεωρείται ότι δεν υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν  απασχολούνται στην επιχείρησή του. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, η εργασία παρέχεται από ηθική και οικογενειακή υποχρέωση για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας ή για την ανάπτυξη των κοινών οικονομικών συμφερόντων κυρίως των συζύγων.

Συνεπώς, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας.

Η εξάρτηση σε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του εργαζομένου προς αυτές. Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της ως άνω εξαρτήσεως. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται ότι ισχύει η εξάρτηση αυτή ανάμεσα σε άτομα που θέλουν να συνάψουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και που είναι συγγενείς ή σύζυγοι, τότε αυτή μπορεί να συναφθεί.

February 14, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ;

Καταρχήν ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του εργοδότη και τον ίδιο,
February 14, 2019

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι εργοδότες να επηρεάζονται από τις επιθυμίες των πελατών σχετικά με την επιχείρησή τους.
February 13, 2019

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;

Σύμφωνα με το νόμο 1483/84, οι γονείς που έχουν παιδιά
February 11, 2019

ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται άδεια (μετ’ αποδοχών) ορισμένων ημερών ή ωρών