έγκυος

Ο εργοδότης κατά το στάδιο της πρόσληψης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να κρίνει την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προσφερόμενη θέση εργασίας.

Αναγνωρίζεται, λοιπόν, το δικαίωμα του εργοδότη να υποβάλλει ερωτήσεις στον υποψήφιο. Όμως, εκ του νόμου προβλέπεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να απορρίψει μία υποψήφια λόγω ύπαρξης εγκυμοσύνης. Συνεπώς, ούτε ο εργοδότης μπορεί να υποβάλλει κάποια σχετική ερώτηση, αλλά ούτε και η υποψήφια είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώσει για την κατάσταση εγκυμοσύνης της.

Κατ’ εξαίρεση μόνο, η έγκυος γυναίκα οφείλει να πληροφορήσει τον εργοδότη στις περιπτώσεις που η κατάστασή της καθιστά  πλήρως αδύνατη την παροχή εργασίας.

December 12, 2018

ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ;

Ο εργοδότης κατά το στάδιο της πρόσληψης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να κρίνει την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προσφερόμενη θέση εργασίας.
September 11, 2018

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟ

Όπως γνωρίζουμε, απαγορεύεται η απόλυση της εγκύου κατά τη διάρκεια του τοκετού
September 11, 2018

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη η καταγγελία σχέσης εργασίας γυναίκας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το διάστημα δεκαοκτώ μηνών μετά τον τοκετό, εκτός […]
September 11, 2018

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη η καταγγελία σχέσης εργασίας γυναίκας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το διάστημα δεκαοκτώ μηνών μετά τον τοκετό, εκτός […]