έγκυος

Η προστασία της εγκύου ισχύει

ακόμα και στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είχε γνώση ως προς την εγκυμοσύνη.

Έτσι, εφόσον η έγκυος απολυθεί, η απόλυση αυτή είναι απολύτως άκυρη, και η εργαζόμενη μπορεί να αξιώσει από τον εργοδότη τους μισθούς υπερημερίας.

January 17, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ;

Η προστασία της εγκύου ισχύει
January 8, 2019

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ;

Σπουδαίο λόγο αποτελούν ένα ή περισσότερα περιστατικά τα οποία,
December 12, 2018

ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ;

Ο εργοδότης κατά το στάδιο της πρόσληψης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να κρίνει την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προσφερόμενη θέση εργασίας.
September 11, 2018

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟ

Όπως γνωρίζουμε, απαγορεύεται η απόλυση της εγκύου κατά τη διάρκεια του τοκετού