αποζημίωση

Συχνά ο εργοδότης, με συστηματικές παραβάσεις των υποχρεώσεών του όπως είναι

η μη καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο, οι συνεχείς εξυβρίσεις ή προσβολές της προσωπικότητας αυτού ή η άρνηση συνεργασίας και η δημιουργία δυσμενούς εργασιακού κλίματος, επιδιώκει τον εξαναγκασμό του μισθωτού να παραιτηθεί, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

Η πρακτική αυτή, έχει κριθεί τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία, ότι συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των εργασιακών όρων. Ως εκ τούτου, ισοδυναμεί με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή της νόμιμης οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης.

 

 

 

February 6, 2019

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Συχνά ο εργοδότης, με συστηματικές παραβάσεις των υποχρεώσεών του όπως είναι
February 6, 2019

ΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Σύμφωνα με το νόμο, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη  για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης είναι τα εξής: Η ιδιότητα […]
January 22, 2019

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
January 21, 2019

ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Καταρχήν, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται έγκυρη,