ασθένεια

Τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία δέχονται ότι,

κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο μισθωτός δικαιούται τις πραγματικά καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές (μισθό ή ημερομίσθιο), με όλες τις πρόσθετες παροχές και επιδόματα.

Με άλλα λόγια, δικαιούται ό,τι θα ελάμβανε, εάν κατά τον αντίστοιχο χρόνο προσερχόταν και προσέφερε κανονικά την εργασία του. Εξαιρούνται, ωστόσο, τα έξοδα κίνησης και τα οδοιπορικά.

September 30, 2018

ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ;

Τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία δέχονται ότι, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο μισθωτός δικαιούται τις πραγματικά καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές (μισθό ή ημερομίσθιο), […]
September 26, 2018

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
August 31, 2018
egyklios_1_13_6_2018.jpg

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ